Jeugdwerk

Vanaf 1992 is er elke zomer een Vakantie Bijbel Week (VBW) voor alle kinderen uit Kootwijkerbroek en omgeving die de basisschool bezoeken.
Een enthousiaste groep mensen organiseert aan het einde van de zomervakantie in en rond de manege van ‘Voorwaarts’ een drietal dagen waarin de kinderen een onuitwisbare ervaring wordt gegeven door het samen bezig zijn rond een Bijbels thema.
Ieder jaar weer komen er 250 tot 300 kinderen bij elkaar om te luisteren naar Bijbelvertellingen, te knutselen, spelletjes te doen en God te prijzen door het zingen van liederen. Dit met als doel kinderen, met name rand en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders), in aanraking brengen met de Here Jezus door het evangelie te vertellen en door vóór te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden.
De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van de Here Jezus. Alle onderdelen zoals zingen, sketch, een verhaal vertellen, spelletjes en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van de Here Jezus door te geven
Kinderen worden aan het denken gezet en ze moeten zelf ook wat doen.

Woensdag t/m vrijdag is er #Teen Event voor de tieners. het programma begint aan het einde van de middag en loopt door in de avond.
#Teen event wordt gehouden in de kelder van de Essenburcht.
#Teen-Event wil jongeren van verschillende achtergronden samenbrengen met als doel:
• Een kennismaking met Jezus Christus door het Evangelie te brengen aan de hand van onder andere groepsgerichte Bijbelstudies, 
  persoonlijke gesprekken en door met hulp van de Heilige Geest voor te leven welke rol God in ieders leven wil spelen.
• Een veilige band tussen de tieners creëren, waaruit onderlinge vriendschappen kunnen ontstaan; door de gelegenheid te bieden elkaar beter
  te leren kennen door middel van spellen en andere activiteiten. Als organisatie en medewerkers zijn we hierin een voorbeeld voor de
  jongeren.

Meer informatie vind je op de VBW website.