Gemeentewerk

Een belangrijke taak van de commissie is het betrekken van de gemeente bij het evangelisatiewerk.
Dit wordt gedaan door hierover te schrijven in de kerkbode, sprekers uit te nodigen voor een evangelisatieavond of het houden van een actie.

Onder deze taak van de EC valt ook de Alpha-cursus.
De Alpha-cursus is een mix van samen eten, zingen luisteren naar een ‘praatje’ en samen doorpraten over het thema in een ongedwongen, ontspannen sfeer.
Alpha is speciaal bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en wat dat voor hen kan betekenen.
Iedereen is welkom, of je pas christen bent geworden of nog zoekende.
Of mensen die de basis van het geloof (opnieuw) willen doordenken.

Meer informatie vind je op  Alpha-cursus.


Echo verspreiding.
Een aantal keer  per jaar worden aan de gemeente Echo’s aangeboden. De Echo is een heel toegankelijk en voor het oog aantrekkelijk krantje van de IZB, dat voor rand- en buitenkerkelijken christelijke thema’s bespreekt. Daarbij doen we als plaatselijke gemeente vaak de uitnodiging (middels een inlegvel of stikker achterop) om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten om zo meer van het geloof te weten te komen.
Het is de bedoeling dat deze doorgegeven worden aan mensen in de eigen omgeving.