Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie is in december 1990 opgericht om de kerkenraad bij te staan met het opzetten van het evangelisatiewerk binnen onze eigen gemeente.


De commissie heeft hierbij de volgende taken gekregen:
• Adviseren kerkenraad.
• Informeren van de gemeente over evangelisatiewerk.
• Het betrekken van de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk.
• Het verzorgen van toerusting en vorming van medewerkers.
• Het bijhouden van landelijke en regionale ontwikkelingen (o.a. contact IZB).
• Opzetten en coördineren van evangelisatieactiviteiten.

De volgende personen hebben zitting in de commissie (per januari 2020)::
Barry Budding (voorzitter)
Dick Blankespoor (evangelisatieouderling)
Jos Ansink (evangelisatieouderling)
Gerlinde van de Krol (secretaris/ penningmeester)
Elisabeth van den Berg (kinderwerk)
Anet van de Pol (Kootwijk)
Albert van de Kuilen (jongerenwerk)

evangelisatiecie@hervormdkootwijkerbroek.nl