Zaal B: Vrouwenvereniging Tryfosa

donderdag 12 september 2019 19:15-22:00

Locatie

Eben Haezer

Omschrijving

Het nieuwe seizoen breekt al weer aan en onze eerste verenigingsavond is op D.V. donderdag 12 september. We willen dan met elkaar nadenken over de 1e Bijbelstudie uit de brieven van Paulus aan Timotheüs. Ds. A.C. de Kruijf heeft er ook een inleiding over geschreven die te vinden is in het meinummer van de Hervormde Vrouw. De Bijbelstudie die we gaan bespreken en die Hendrika voor ons zal lezen staat in het juninummer. Grietje zoekt er een gedicht bij. Tineke zorgt voor de traktatie. We hopen al onze leden weer te zien maar ook anderen zijn zeer hartelijk welkom. Het zou heel fijn zijn als er leden bij zouden komen! We beginnen om half 8. Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Volledig overzicht (google agenda)

Gebruikt u google agenda? Dan kunt u de agenda's van de kerk gemakkelijk koppelen aan uw eigen agenda.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie