Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2018

Gemeentestructuur vanaf 1 januari 2018

De Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek bestaat uit twee wijkgemeenten. We zijn echter in transitie naar één gemeente, met een kerkenraad en een kleine kerkenraad, conform de structuur van ord. 4.9 PKO (versie 2018). Omdat we een en ander goed willen
laten verlopen, willen we eerst ‘proeven’ aan de nieuwe situatie voordat we de beslissende stap zetten naar officiële opheffing van de wijkgemeenten.

In de tussentijd blijft de kerkordelijke structuur gehandhaafd. Dit proberen wij op de volgende wijze gestalte te geven:

  • We vergaderen als wijkkerkenraden zoveel mogelijk gezamenlijk, zoals dat ook zou gebeuren wanneer er een kerkenraad zou zijn. Voor zaken die zijn voorbehouden aan de wijkkerkenraden vergaderen de wijkkerkenraden afzonderlijk.
  • De leden van beide moderamina van de kerkenraden vormen ook de Algemene Kerkenraad.
  • De leden van de Algemene Kerkenraad fungeren ook als zgn. Kleine Kerkenraad
  • De bijeenkomsten van de gezamenlijke vergadering wordt voorbereid door de zgn. Kleine Kerkenraad i.o.
  • Besluiten worden genomen/cq bekrachtigd door de Algemene Kerkenraad

Voor meer informatie verwijzen we naar het beleidsplan.

Moderamen wijkkerkenraad 1:
Predikant: Ds. C.G. Visser
J.J van Hunen (preses)
A. van Oosterom (scriba)
S. van Kooten (diaken)
D. Kroon (ouderling-kerkrentmeester)

Moderamen wijkkerkenraad 2:
Predikant ds. W. Peene (preses)
D. A. J. W. Davelaar (scriba)
E. Broekhuizen (ouderling-kerkrentmeester)
G. van Engelenhoven (diaken)

Moderamen Algemene Kerkenraad:
ds. W. Peene
ds. C. G. Visser
J.J. van Hunen, preses
D. Kroon
D.A.J.W. Davelaar
L.H. Lijbers
G van Engelenhoven

Algemene Kerkenraad/ Kleine Kerkenraad

Afgevaardigd namens wijkkerkenraad 1:
Predikant: ds. C.G. Visser
J.J. van Hunen (ouderling) (preses)
L.H. Lijbers (ouderling) (scriba)
D. Kroon (ouderling) (kerkrentmeester)
A. van Oosterom (jeugdouderling)
S. van Kooten (diaken)
D. Brunekreeft (ouderling)

Afgevaardigd namens wijkkerkenraad 2:
Predikant W. Peene (preses)
G. van Engelenhoven (diaken)
D.A.J.W. Davelaar (ouderling) (scriba)
E. Broekhuizen (ouderling) (kerkrentmeester)
K. van Luttikhuizen (ouderling) (evangelisatie)
J. Morren (ouderling)
Vacature diaken

Toegevoegd
A.G.W. Groot Wassink (2e voorzitter)