Vrouwenver. Tryfosa

woensdag 20 maart 2019 Algemeen

Op D.V. donderdag 28 maart hopen we als vereniging weer bij elkaar te komen. Dan bespreken we samen de laatste Bijbelstudie. Nr.10 uit het maartnummer van de Herv. Vrouw. Het thema: ‘De boekrol verbrand, Gods Woord houdt stand’ willen we samen aan de hand van Jeremia 36 bespreken. Stien van de Berg leest de Bijbelstudie met ons en Ria Mulder zoekt er een gedicht bij voor deze avond. Grietje van de Top zorgt voor de traktatie en verzorgt samen met Ria Mulder de zaal, koffie/thee. Als vrouwenver. willen we graag ook een steentje bijdragen voor de renovatie van onze kerk. Daarom stellen  we voor de twee laatste verenigingsavonden ons ‘lief en leed’ potje daarvoor besteden en vullen we het nog aan uit de kas. Van harte aanbevolen! We hopen en bidden om een gezegende avond. Iedereen hartelijk welkom en we beginnen om half 8.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie