Vrouwenver. Tryfosa

dinsdag 26 februari 2019 Algemeen

Op D.V. 7 maart willen we onze verenigingsavond weer houden. We gaan dan samen de 9e Bijbelstudie uit het februarinummer van de Herv.Vrouw. bespreken. Die wordt voor ons gelezen door Hendrika Stam. De zaal, koffie en thee worden verzorgd door Wilma  Bos en Stien van de Berg. De traktatie komt van Janny Mastenbroek en voor een gedicht zorgt Eef van de Krol. We hopen op een fijne en gezegende avond. We beginnen om half 8. Hartelijk welkom iedereen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie