Vanuit de kerkenraad

woensdag 5 december 2018 Algemeen

Enige tijd geleden was er weer een gezamenlijke kerkenraadsvergadering, dus met de twee wijken samen. Daarin hebben we afscheid genomen van Jan Brunekreeft, als ouderling. We willen ook vanaf deze plaats Jan hartelijk bedanken voor zijn inzet en we wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe. We zijn de Heere dankbaar dat we nu kunnen vermelden dat de vacature van Jan weer ingevuld wordt door Gerard Broekhuizen. We zijn onlangs in gesprek geweest met de plaatselijke Gereformeerde Kerk. Dit gesprek vind jaarlijks plaats en zo nodig vaker. Daarbij wordt er gekeken waar we dingen met elkaar kunnen doen, maar ook waarmee we elkaar kunnen bijstaan. U hebt allen de mooie brochure kunnen inzien over de renovatie van de kerk in Kootwijkerbroek. Na de Pasen gaan we er echt mee beginnen. Om praktische redenen zullen er enige aanpassingen komen in het preekrooster. U wordt hier nog tijdig over geïnformeerd. Op 28 oktober was er een themadienst met als thema ‘Transparant’. We hebben er positieve reacties over gehad. Deze themadiensten worden voorbereid door een commissie met mensen vanuit de hele gemeente. We willen vaker van deze diensten houden. Weet u een onderwerp voor zo'n themadienst, laat het ons weten. We leven nu in de tijd van Advent. We mogen toeleven naar het herdenken van de komst van onze Here Jezus op deze aarde. We wensen u een gezegende tijd toe. Zie op Hem.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie