Themadiensten ‘(S)preektijd’

dinsdag 17 juli 2018 Algemeen

Vanuit de kerkenraad is er sinds een aantal jaar de ruimte voor het houden van een viertal themadiensten per jaar. Met de start van het nieuwe kerkelijk jaar winterwerkseizoen geven we hier invulling aan. In deze diensten verkennen we vanuit een praktisch thema de Bijbel voor jong en oud. Naast de gebruikelijke psalmen en liederen is er aanvullend ruimte voor muzikale begeleiding van liederen. De diensten worden geleid door onze eigen predikanten en eventueel door gastvoorgangers met mogelijk aanvulling van gespecialiseerde preekbevoegde sprekers op het gebied van de Bijbel en het thema.
Het doel van (S)preektijd is om met een open Bijbel er steeds meer achter te komen wat het betekent om een christen te zijn vandaag de dag en naar de wereld om ons heen (Deut. 6:4-9). We hopen hiermee gesprekken over het geloof te vereenvoudigen en vernieuwde kracht van God te ontvangen, om Hem na te volgen. In de aansluitende week van de themadiensten is er via de verenigingen of anderszins de mogelijkheid tot gesprek aan de hand van vragen.
U als gemeente krijgt de mogelijkheid om thema’s aan te dragen; evenals vragen die bij u als gemeente leven. Hierover houden we u op de hoogte. De eerste dienst vindt plaats in oktober en wordt geleid door Dr. Peene. Het thema is: ‘Transparant’.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie