Renovatie nieuws

dinsdag 28 augustus 2018 Renovatie

1 Kronieken 29:16 ‘HEERE, onze God, heel deze overvloed die wij gereedgemaakt hebben om voor U een huis te bouwen, voor Uw heilige Naam, dat is van Uw hand; het is alles van U.’
Tijdens de zomervakantie werden wij als renovatiecie. blij verrast door een grote gift, die we van een aantal gezinnen uit onze gemeente ontvingen. Na onderling overleg besloten ze samen de kosten van het interieur uit de tweede fase van de kerkrenovatie voor hun rekening te nemen. We hebben het dan wel over
€255.000. Dit bedrag wordt aan ons geleend en jaarlijks in vijf delen aan ons geschonken. Hierdoor is het mogelijk om aansluitend aan de eerste fase waarin de vloeren, verwarming, geluidsinstallatie en verlichting vernieuwd worden direct ook de tweede fase te starten met opklapbanken, stoelen, zonwering, en aanpassing van het liturgisch centrum. Dit scheelt behoorlijk in de kosten en rompslomp. Inmiddels hebben we dus ruim €300.000 van de benodigde
€750.000 voor de eerste en tweede fase binnen. We zijn heel dankbaar en we mogen ook weten dat we dit eigenlijk uit Gods hand ontvingen.
Dit najaar willen we bij alle gezinnen van onze gemeente een brochure bezorgen met uitleg over de renovatie, wat foto’s van de oude en nieuwe situatie en een inlegvel met banknummer om ook mee te geven aan dit project.
U kunt natuurlijk ook nu al meedoen, evt. door net als bovenstaande gezinnen ons een lening te verstrekken en deze in vijf delen aan ons te schenken, zodat u volop profiteert van een belastingvoordeel of door gewoon een gift te geven. Informatie hierover kunt u aanvragen bij onze penningmeester (penningmeester-krm@hervormdkootwijkerbroek.nl) U kunt uw gift storten met vermelding van renovatie op de gewone bankrekening van onze kerk: NL02RABO 0305511025.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie