Renovatie

woensdag 29 mei 2019 Renovatie

De renovatie vordert voorspoedig. Deze week staan de vloerverwarming slangen op de agenda waarna er hopelijk volgende week woensdag beton gestort kan worden. Om u een indruk van de vorderingen te geven stond er al een paar weken een fotobord in de hal van de Essenburcht. Inmiddels staan er ook foto’s op onze site onder het kopje nieuws. http://www.hervormdkootwijkerbroek.nl/nieuws/artikel/impressie-voortgang-renovatie We zijn heel dankbaar dat alles in goede orde verloopt en dat het echt gezellig is voor iedereen om eraan mee te werken.
Ook in de schuur bij Dikkie en Evert van de Beek gaat het goed. Alle banken van de galerij zijn geschuurd en zullen daarna gespoten worden. Er komen via de collectes in de kerk en via onze bankrekening nog steeds giften binnen van gemeenteleden en we hebben deze week het formidabele bedrag van € 4140 van de Ochtendvrouwenkring gekregen als opbrengst van hun talentenwerk. Fijn dat iedereen zich zo voor de kerk wil inzetten. Natuurlijk mag u nog bijdragen. Ons banknummer is NL02 RABO 0305 5110 25 t.a.v. Ned. Hervormde Gemeente Kootwijkerbroek.
Fijn ook dat er vaak in de zondagse eredienst voorbede voor het renovatiewerk gevraagd wordt. Zonder Hem zouden we niets kunnen doen. Soli Deo Gloria.
Renovatiecie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie