Renovatie

dinsdag 9 april 2019 Renovatie

Nog 2 weekenden dan gaan we starten met de renovatie. Het komt steeds dichterbij. Veel mensen zijn er nu al druk mee. De kosters met de voorbereiding voor het kerken in de Essenburcht. Maas Brunekreef met het maken van de kozijnen en de preekstoel. De firma van Manen met het maken van de kerkbanken, de mensen, die de vrijwilligers organiseren en natuurlijk de bouwcie, die met alle adviezen tot een definitief plan moet komen. Voor sommigen is het nu al erg druk. We leven natuurlijk erg mee met ons bouwcie-lid Evert v/d Beek, die in deze tijd diverse operaties moest ondergaan. We hopen dat hij voorspoedig mag herstellen. We zien hierin ook de afhankelijk van onze God en hopen en bidden dat hij de voorbereidingen op de renovatie en de renovatie zelf wil zegenen. Zonder Hem zijn we hopeloos bezig. Deo Volente!
Inmiddels zijn er biedingen gedaan op het meeste meubilair van de kerk. We hopen hiervoor nog € 1283 te ontvangen en we zijn blij, dat we zo diverse gemeenteleden blij hebben kunnen maken. De Bulgarijecie wil graag de kerkbanken hebben om deze te gebruiken voor een nieuwe kerk in onze broedergemeente in Bulgarije. Voorlopig zullen deze bij Jan en Truus van de Lagemaat aan de Kootwijkerdijk gebracht worden waar ze gedemonteerd kunnen worden voor de lange reis. We zijn dankbaar dat ook deze fase weer afgerond is.
Tenslotte natuurlijk wat over de financiën. Zoals u weet zijn er sponsors voor de betaling van het hele interieur van de kerk en moeten we als gemeente ongeveer € 500.000 opbrengen voor de overige kosten. Inmiddels hebben we hiervan € 203.695,39 binnen. Het afgelopen kwartaal kregen we € 20.000 aan giften binnen. € 10.000 van de kerkpleinmarkt van 2018 en bijna € 10.000 uit collectes. Hartelijk dank hiervoor! Vrijdag 12 april is er om 19.30 uur een benefiet concert van UPOL en de PassieKids waarvan we de opbrengst mogen ontvangen en ook zijn er allerlei gemeenteleden, die met hun talenten proberen geld bij elkaar te brengen voor de kerk. Er worden cakes gebakken, advocaat gemaakt, een bingo georganiseerd etc. etc. Een ieder hartelijk dank hiervoor. We hebben nu 40% binnen en hopen aan het eind van het jaar op 50% te zitten. De eerste uitgaven zijn ook binnen voor advieskosten en het voorschot voor het maken van het meubilair. In totaal is er nu € 65.017,54 uitgegeven. Natuurlijk mag u nog bijdragen. Ons banknummer is NL02 RABO 0305 5110 25 t.a.v. Ned. Hervormde Gemeente Kootwijkerbroek.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie