Petrus Magazine

dinsdag 7 mei 2019 Algemeen

De evangelisatiecommissie (EC) heeft het magazine Petrus nu een aantal keren uitgedeeld. Dit laagdrempelige en aantrekkelijk blad wordt  uitgegeven door de PKN, waar ook onze gemeente deel van uit maakt. In het blad worden er artikelen in/over de hele breedte van de PKN gepresenteerd. Juist vanwege deze breedte, hebben we verontrustende reacties uit de gemeente gehad. Doordat deze discussies zijn ontstaan, heeft de EC besloten om het blad Petrus niet meer uit te delen in onze gemeente, omdat het middel (Petrus) het doel dat de EC met het uitdeelmateriaal voor ogen heeft, nu voorbijschiet.
Vooralsnog blijven we dus alleen de Echo, die 2 keer per jaar verschijnt, uitdelen bij de uitgangen van de kerk.
De evangelisatiecommissie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie