Ouderenpastoraat

dinsdag 31 juli 2018 Algemeen

Hieronder vindt u de aanvulling op een eerder geplaatst kerkbodebericht wat betreft het ouderenpastoraat.
Bezoeken in tehuizen: Ds. Visser bezoekt de bewoners van Norschoten in Barneveld (Klaverweide en Kweekweg) en ‘Metje’ in Harskamp.
Dr. Peene bezoekt de bewoners van Nebo in Barneveld en Norschoten (Schoonbeekhof) in Kootwijkerbroek.
De vaste bewoners van alle tehuizen worden, zo mogelijk, 2x per jaar bezocht door A. van Kruistum en G. Vlastuin.
Voor oud. Stam blijft het bezoekwerk aan de tehuizen, zoals het was.
Ouderenbezoek in wijk 1: Oud. Stam bezoekt 1x per jaar de 80-jarigen en ouder.
Ds. Visser bezoekt de 85-jarigen en ouder.
Ouderenbezoek in wijk 2: H. Morren bezoekt de 80 t/m 84-jarigen
Dr. Peene bezoekt de 85-jarigen en ouder.
G.v.d.Top bezoekt 1x per jaar de 85-jarigen en ouder.
Voor het ouderenbezoek geldt: als er op één adres meerdere personen de leeftijd, die aangegeven is, bereiken, wordt dat adres één keer per jaar door de betreffende persoon bezocht.
Opm.: het bezoeken van 75 t/m 79-jarigen door de sectie-ouderlingen, 1/2 jaar na hun verjaardag, komt te vervallen.
Coördinator van het ouderenpastoraat in beide wijken is oud. Stam. Bij vragen, kunt u met hem contact opnemen (tel. 0342-441571)

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie