Ontmoeting met Gereformeerde Kerk Kootwijkerbroek

dinsdag 8 januari 2019 Algemeen

Zoals u wellicht weet, vindt er ieder jaar een gesprek plaats met de Gereformeerde Kerk. Onze kerkorde schrijft voor dat plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland jaarlijks minimaal één gesprek met elkaar dient te voeren. Dat is uiteraard een goede zaak. Wanneer wij in contact zijn met gemeenten duizenden kilometers van ons verwijderd, dienen wij toch zeker onze naaste gemeenten te ontmoeten en te willen leren kennen. Tijdens deze gesprekken delen we in elkaars wel en wee, bespreken wij waarin we elkaar herkennen en waarin we verschillend van elkaar zijn. Ook onderzoeken wij hoe wij elkaar met behoud van ieders identiteit tot dienst kunnen zijn.
Op maandag 17 december heeft er een dergelijk gesprek plaatsgevonden. Er zijn in de gereformeerde kerk zorgen op bestuurlijk en financieel terrein. In een verkennend gesprek dachten we na over de manieren waarop wij elkaar kunnen bijstaan. Om dit echter goed te kunnen beoordelen zal er een vervolggesprek komen met de classispredikant, dominee Van Iperen. Dit gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.
De kerkenraad zal u op de hoogte houden en benadrukt nogmaals dat het om verkennende gesprekken gaat waarin we proberen helder te krijgen hoe we elkaar kunnen helpen. We houden u op de hoogte.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie