Ochtendvrouwenkring

dinsdag 2 april 2019 Algemeen

Woensdagmorgen 10 april mogen we elkaar weer ontmoeten. De laatste kringmorgen van dit seizoen met een paastintje. (Op 22 mei hopen we nog wel een gezellig afsluitingsuitje met elkaar te hebben, start 17.45 uur. Meer informatie volgt, maar deze datum mag alvast in de agenda).
We behandelen Bijbelstudie 10 uit het maartnummer. De profeet Jeremia roept in benarde tijden steeds op tot onvoorwaardelijk vertrouwen op de HEERE, de God van het verbond. Niet van Babylon heil verwachten, niet met Egypte sympathiseren, maar alleen op Hem hopen. Vertrouwen op God betekent gehoorzaam, breken met de afgoden, luisteren naar Gods stem. We lezen Jeremia 36. Om 8.45 uur staat de koffie klaar, om 9.15 uur beginnen we. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we de ochtend af. En breng rustig je (klein)kind mee. Ook voor hen is er een plekje. Ook mogen er spullen verkocht worden voor de kerkrenovatie.
Breng je het enquêteformulier ingevuld mee terug, of stuur je het digitaal als dat nog niet gebeurd is? En a.u.b. ook de boeken van de uitleentafel en neem aan het einde van de morgen je eigen boeken weer mee naar huis. We hopen dat je erbij zult zijn!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie