Nieuws uit het CvK

woensdag 12 december 2018 Algemeen

Eind november hadden we een vergadering van het CvK in de Kooi in Kootwijk. We spraken met onze koster Tineke van de Brink over een aantal Kootwijkse zaken.
-De vitrage en gordijnen in de Kooi zijn versleten en zullen worden vervangen
-In de kerk in Kootwijk moeten tijdens de diensten twee BHV-ers aanwezig zijn. Dat is wellicht niet altijd het geval en het is in ieder geval niet duidelijk. Als u een BHV certificaat heeft en regelmatig de kerk in Kootwijk bezoekt, wilt u dit dan doorgeven aan Tineke. Er is afgesproken, dat bij calamiteiten de Kerkrentmeester als laatste de kerk verlaat en zorgt dat iedereen eruit is.
-Er is een intentieverklaring tot verkoop van het Meestershuis. Er is hierover al een toelichting gegeven op de gemeenteavond. Hier volgen nogmaals de overwegingen van het CvK.
-In januari vorig jaar meldde een oud bewoner zich met de vraag of hij het Meestershuis kon kopen. Hij had er met zijn gezin een goede tijd doorgebracht en wilde graag terug. Er is toen door ons besloten om eerst goed over alternatieven na te denken, omdat verkoop toch wel erg definitief was. Daarop hebben we een taxatie laten uitvoeren door een makelaar en Albert heeft uitgebreide bouwtekeningen gemaakt van het huis en samen hebben we gekeken hoeveel een kleine renovatie zou kosten om het weer echt goed bewoonbaar te maken. Dit zou ongeveer € 120.000 kosten. Daarnaast hebben we een open dag georganiseerd waarop we de bezoekers de volgende vragen voorlegden:
Keuzemogelijkheden ‘t Meestershuis
1) Verkoop aan kerkelijk meelevend (oud) gemeentelid. Er heeft al iemand belangstelling getoond.
Voordelen: 
De toekomstige bewoner heeft waarschijnlijk geld genoeg om er echt wat moois van te maken. De kerkrentmeesters zijn een huis kwijt waar vrijwel geen huurders voor te vinden zijn en wat veel onderhoud en kosten met zich meebrengt.
Nadelen: 
Als de toekomstige bewoner eruit gaat is het niet duidelijk wie er dan in komt en in hoeverre hij bezwaar heeft tegen klokgelui of kerkdiensten.
2) Opknappen met de hulp van vrijwilligers voor € 121.675 en via fondswerving in Kootwijk dit geld bij elkaar proberen te krijgen.
Voordelen:
Meestershuis blijft in eigen beheer. Opknappen is goed voor de gemeenschapszin.
Nadelen:
De huur moet minimaal € 1200 per maand zijn om quitte te spelen. (3 % aflossing en 2,6 % rente). Dat kan alleen door het pand in te richten en als vakantiehuis te verhuren. Wie gaat dit doen en wie krijg je dan in huis?
De suggesties, die we kregen waren als volgt samen te vatten:
-Kantoorfunctie. Commercieel of voor GZB / Dorcas
-Trainingsruimte / vergaderruimte bedrijven
-Huis voor licht verstandelijke gehandicapte ouderen
-Horeca bestemming
-Gemeenschapsruimte voor Kootwijk Vooruit
-Opnemen in nieuwe dorpsvisie Kootwijk
-Slopen en bouwblok verkopen
We hebben als CvK al deze suggesties besproken en zijn i.v.m. de nieuwe dorpsvisie nog uitgebreid in overleg geweest met Kootwijk Vooruit. Toen waren we een jaar verder en hadden we nog geen duidelijk plan. Inmiddels is het wel twee keer verhuurd met de nodige problemen van dien. Huurders, die door de vloer trapten, lekkage van badkamer, stroomuitval, hoge energiekosten etc. 
Dit jaar meldde de aspirant koper zich weer om door te geven dat hij nog steeds belangstelling had. Hierop hebben we, na een hernieuwde taxatie, besloten hem de woning met erf en schuur te verkopen onder de voorwaarde dat we deze terug konden kopen met een flinke korting op de dan geldende taxatieprijs, als ze het pand willen verkopen, zodat we daar altijd financiering voor kunnen krijgen. Eigenlijk dus een verkoop met terugkoopgarantie.
Ds. Jongejan in inmiddels aan het verhuizen naar Ede, zodat de verkoop per 1 januari door kan gaan.
Aangezien de schuur ook verkocht wordt om kantoorruimte te worden, willen we aan de andere kant van de Kooi een gereedschapsschuur maken voor de tuinmachines en gereedschappen van onze koster
Nieuws uit Kootwijkerbroek:
-Er is een stuk van de parkeerstrook langs de Veluweweg verkocht aan Richard van den Top om een uitrit te kunnen maken voor zijn Top Totaal bedrijf.
-Langs de parkeerstrook heeft de Provincie allemaal paaltjes staan om te voorkomen, dat vrachtwagens er parkeren. Helaas hebben al veel gemeenteleden autoschade opgelopen, doordat deze paaltjes niet goed zichtbaar zijn in de achteruitkijkspiegel. We gaan de provincie vragen om flexibele paaltjes te plaatsen
-Per 1 augustus komt de kosterswoning weer vrij voor verhuur omdat onze huurder dan naar Lunteren verhuist.
-Dick Punt heeft gevraagd of er een extra register kan komen in het orgel. Alleen de pijpen hiervoor ontbreken. Dit zal doorgegeven worden aan de Renovatiecie.
-Er is beperkt cameratoezicht op de geparkeerde fietsen door een camera op de voorgevel van Eben-Haëzer. Hier zal nog een bordje voor opgehangen worden.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie