Maandelijkse gevers ‘Kristine in Afrika’

dinsdag 24 april 2018 Algemeen

Bij een controle van de giftenadministratie is gebleken dat een aantal maandelijkse gevers daar vanaf 1 januari 2018 mee is gestopt.
Wij vermoeden dat dat niet altijd een bewuste keuze is geweest, maar dat er (uit praktische overwegingen) bij de maandelijkse overboeking een einddatum is ingevuld van 31-12-2017.
Uiteraard vinden we het erg spijtig dat we niet meer op die giften kunnen rekenen en zeker in het licht van de hogere huisvestingskosten zouden we graag zien dat u / jij die maandelijkse overboeking er weer inzet, liefst voor onbepaalde tijd (dat kan namelijk altijd ingetrokken worden) en liefst ook nog met een inhaalslag voor de achterliggende maanden.
Mocht u / jij in het verleden nog niet bijgedragen hebben, en dat wel willen doen, dan waarderen we dat zeer! Kijk even op www.kristineinafrika.nl of stuur een mail naar info@kristineinafrika.nl voor meer informatie. Ook eenmalige giften zijn welkom op NL09 RABO 0314 6639 16 t.n.v. Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek o.v.v. Gift project Zuid-Afrika.
Mogen we zowel op de ‘oude’ als op ‘nieuwe’ gevers rekenen? Dank!
TFT Kristine

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie