Kerst 2018

woensdag 19 december 2018 Algemeen

Een groet/berichtje vanuit Zwitserland.
In 2010, organiseerde ik de laatste rondreis door Marokko. Vanuit de gemeente kwamen Ds. den Admirant en 8 anderen. Toen ging het lopen, hoewel moeilijk  nog redelijk. Een maand later bleek dat het om een ernstige, neurologische afwijking ging. 
Dit afgelopen jaar werden we verblijd met nog 2 kleinkinderen: één bij Sarah en net één bij Rachel, dochter van Rose. 
Hoewel geen typische verzen die met Kerst van doen hebben, willen we 2 verzen uit Filippenzen doorgeven: Fillip. 3:20-21 ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.’                            Hfdst. 4:5 ’Uw welwillendheid (ik zou het liefst kwetsbaarheid invullen) zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
Dank voor de kaarten, gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Jaap & Rose

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie