Kerkelijke bijdrage

dinsdag 5 februari 2019 Algemeen

Deze week ontvangt u als lid van onze gemeente weer het verzoek om uw financiële bijdrage aan de kerk te schenken. Uw bijdrage is onmisbaar om het werk in onze gemeente in stand te houden en de renovatie dit jaar te realiseren. We hopen dat u ook dit jaar weer uw verantwoordelijkheid wilt nemen en uw steentje bijdraagt. 
Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage:
-via de bank over te maken (reknr. NL02 RABO 0305 5110 25  t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek `. Vergeet niet uw lidnummer te vermelden!) of
-contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren die in de week van 11 tot 16 februari door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald. Doet u weer mee?
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie