Gemeentegids

dinsdag 4 september 2018 Algemeen

Zoals elk jaar wordt in het najaar weer de nieuwe gemeentegids uitgegeven.
Ook dit jaar willen we deze weer actualiseren, daarom vragen wij een ieder die gegevens beheert van een club, commissie, Bijbelkring enz. de gegevens in de laatste uitgave te controleren en eventuele wijzigingen, aanvullingen of correcties door te geven aan kerkrentmeesters@hervormdkootwijkerbroek.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie