Enthousiaste vrijwilligers voor thuisadministratie gevraagd!

woensdag 5 december 2018 Algemeen

Het Diaconaal Netwerk Barneveld zoekt enthousiaste mensen die willen helpen bij het op orde brengen van de administratie bij iemand die bijvoorbeeld te maken heeft met werkloosheid, minder inkomen, zwaardere lasten, ziekte of schulden. De thuisadministratie van het Diaconaal Netwerk Barneveld biedt op dit moment aan ongeveer 60 huishoudens hulp bij hun administratie. Deze hulp wordt geboden door zo’n 45 vrijwilligers. De aanmeldingen om hulp komen onder andere binnen via de Gemeente Barneveld, maatschappelijke
instanties en diaconieën.
Thuisadministratie betekent ondersteuning van hulpvragers bij o.a.:
-Het ordenen en overzichtelijk houden van de financiële administratie.
-In evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven.
-Onderzoeken of er gebruik wordt gemaakt van voorzieningen en regelingen en zo nodig de hulpvrager hierin wegwijs maken.
-Aanvragen en invullen van formulieren.
-Aanpakken van enkelvoudige schulden.
Graag willen wij in contact komen met nieuwe vrijwilligers die met ons deze mensen willen gaan helpen. Men moet enigszins op de hoogte zijn van thuisadministratie. Bij aanmelding volgt u een training waarin de problematiek van de hulpvragers belicht wordt en waar ook uw eigen vaardigheden op het gebied van administratie, financiën etc. aangescherpt worden. Na deze
training wordt in overleg met de coördinator een cliënt gezocht die past bij u als hulpverlener. Heeft u belangstelling of heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar de secretaris van het Diaconaal Netwerk Barneveld, dhr. J. van Hoeven, info@diaconaalnetwerk.nl. We hopen dat u zich aangesproken voelt, het is dankbaar werk, vooral wanneer blijkt dat de hulpvrager zijn of haar administratie na deze geboden hulp weer zelf op kan gaan pakken.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie