Catechese

dinsdag 25 september 2018 Algemeen

A.s. maandag en dinsdag starten de catechisaties weer. Fijn dat zoveel jongeren zich hebben opgegeven. Als het goed is heeft iedereen een mail gehad met daarin het tijdstip waarop ze worden verwacht. Gelukkig hebben we ook weer genoeg mentoren om de groepjes te begeleiden. De eerste avond zullen we met elkaar kennismaken. Ook wordt dan verteld over het project van de GZB waar het collectegeld dit jaar naar toe zal gaan. Met het catecheseproject sluiten we aan bij het jaarthema ‘Laat je zien’. Met dit thema willen we nadenken over de vraag: Hoe laat ik me zien in mijn omgeving? Hoe deel ik met anderen het Evangelie en probeer ik van betekenis te zijn voor anderen? We willen ons daarbij laten inspireren door jongeren uit Nepal. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt bestemmen we voor het evangelisatiewerk van Himalaya Outreach Mission. We bespreken een lesbrief en bekijken een filmpje. Meer informatie is te vinden op de website van de GZB. Leuk om thuis ook het filmpje even te bekijken.
Ouders, helpen jullie je kind herinneren om wekelijks een kleine bijdrage mee te nemen voor dit goede doel?  We hopen op en bidden voor een gezegend seizoen!
De catechesecommissie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie