Bijbelkring Kootwijk

dinsdag 8 januari 2019 Algemeen

Op dinsdag 15 januari komt de bijbelkring in Kootwijk weer bijeen. We staan dan stil bij Mattheüs 16:13-28 en we bespreken hoofdstuk 4 uit ons boekje: Een discipel van de Heere Jezus draagt zijn kruis. Iedereen is weer hartelijk welkom om erbij te zijn, ook als u of jij er nog niet eerder was. We beginnen om 20.15 uur in ‘De Kooi’.
Ds. C.G. Visser

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie