Afscheid Albert van Kooten

dinsdag 30 april 2019 Algemeen

Albert van Kooten heeft aangegeven dat hij een stapje terug moet doen. Hij is erg druk op zijn werk, wil voldoende aandacht aan zijn gezin besteden en heeft afgelopen periode veel werk verzet bij de voorbereiding van de renovatie van de kerk. Hij heeft besloten, om zijn gezondheid niet in gevaar te brengen, te kiezen voor zijn gezin en werk en zijn taak als kerkrentmeester neer te leggen. Wij betreuren dit natuurlijk, net als hij zelf, maar respecteren zijn besluit. Albert blijft wel beschikbaar voor wat ondersteunende werkzaamheden en zal voorlopig blijven collecteren. We bedanken Albert en wensen hem rust en Gods zegen op zijn beslissing.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie