Kootwijkse activiteiten

In Kootwijk worden in de zomer 5 open avonden georganiseerd in het kerkje met zang, een toelichting op de geschiedenis van de kerk en
koffie drinken.

Jaarlijks wordt er een kinderfeest georganiseerd, waarbij kinderen uit de omgeving naar het terrein rond de kerk komen om te luisteren naar
een bijbelverhaal, te zingen, te knutselen en spelletjes te doen.
Gasten op campings in de omgeving worden via folders uitgenodigd voor deze activiteiten.
Dit is een soort ééndaagse VBW, hier wordt ook het thema van de HGJB gehanteerd.

Op 2e Pinksterdag wordt er in het Kootwijkerzand een hagenpreek gehouden, met als doel mensen te trekken die de drempel naar de kerk
te hoog vinden.