Jongerenwerk

ASAF/ Sing-in

Enkele jaren geleden zijn we gestart met een tweemaandelijkse singin.
Begeleid door enkele ‘losse’ muzikanten.
Daar hier veel animo voor is en ook andere commissies en plaatselijke evenementen gebruik wilden maken van de muzikanten, is besloten om het geheel in een nieuw jasje te gieten.
Van hieruit is de band ASAF ontstaan, bestaande uit leden van eigen gemeente.
ASAF zet zich allereerst in voor de sing-in en kan daarnaast ook gevraagd worden voor andere evenementen en
samenkomsten.
Meer informatie over de sing-in en ASAF is verderop deze website te vinden.

Youth Alpha

Begin 2008 is er een eerste Youth Alpha groep gestart.