Gemeentewerk

Een belangrijke taak van de commissie is het betrekken van de gemeente bij het evangelisatiewerk.
Dit wordt gedaan door hierover te schrijven in de kerkbode, sprekers uit te nodigen voor een evangelisatieavond of het houden van een actie.

In 2006 is gestart met de Alpha-cursus.
De Alpha-cursus is een mix van samen eten, zingen luisteren naar een ‘praatje’ en samen doorpraten over het thema in een ongedwongen, ontspannen sfeer.
Alpha is speciaal bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en wat dat voor hen kan betekenen.
Iedereen is welkom, of je pas christen bent geworden of nog zoekende.
Of mensen die de basis van het geloof (opnieuw) willen doordenken.

Echo verspreiding.
Gemiddeld 5 keer per jaar worden aan de gemeente Echo’s aangeboden.
Het is de bedoeling dat deze doorgegeven worden aan mensen in de eigen omgeving.