Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie is in december 1990 opgericht om de kerkenraad bij te staan met het opzetten van het evangelisatiewerk binnen onze eigen gemeente.
De commissie heeft hierbij de volgende taken gekregen:

  • Adviseren kerkenraad.
  • Informeren van de gemeente over evangelisatiewerk.
  • Het betrekken van de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk.
  • Het verzorgen van toerusting en vorming van medewerkers.
  • Het bijhouden van landelijke en regionale ontwikkelingen (o.a. contact IZB).
  • Opzetten en coördineren van evangelisatieactiviteiten.

De volgende personen hebben zitting in de commissie:
Gerard Broekhuizen (voorzitter) - Kootwijkerdijk 4 - 0342-442268
Kees van Luttikhuizen (evangelisatieouderling) - Beldmolenstraat 2 - 0342-441628
Wim Burgwal (evangelisatieouderling, gemeentewerk) - Dorpsstraat 37, Harskamp - 0318-456384
Ineke van den Brink (secretaresse/ penningmeester) - Harskamperweg 7bis - 0342-435922
Elisabeth van den Berg (kinderwerk) - Lage Valkseweg 159, Lunteren - 0318-469541
Anet van de Pol (Kootwijk) - De wiek 53 - 06-11819400
Albert van de Kuilen (jongerenwerk) - Topperbinnenweg 12 - 0342-441996

Binnen het vele werk dat er ligt zijn de volgende taken opgepakt door
de commissie: