Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie is in december 1990 opgericht om de kerkenraad bij te staan met het opzetten van het evangelisatiewerk binnen onze eigen gemeente.


De commissie heeft hierbij de volgende taken gekregen:
• Adviseren kerkenraad.
• Informeren van de gemeente over evangelisatiewerk.
• Het betrekken van de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk.
• Het verzorgen van toerusting en vorming van medewerkers.
• Het bijhouden van landelijke en regionale ontwikkelingen (o.a. contact IZB).
• Opzetten en coördineren van evangelisatieactiviteiten.

De volgende personen hebben zitting in de commissie:
vacant  (voorzitter) -
Kees van Luttikhuizen (evangelisatieouderling) - Beldmolenstraat 2 - 0342-441628
Jos Ansink (evangelisatieouderling) – Zonnedauw 12, Stroe – 0342-444101
Ineke van den Brink (secretaresse/ penningmeester) - Harskamperweg 7bis - 0342-435922
Elisabeth van den Berg (kinderwerk) - Lage Valkseweg 159, Lunteren - 0318-469541
Anet van de Pol (Kootwijk) - De Wiek 53 - 06-11819400
Albert van de Kuilen (jongerenwerk) - Topperbinnenweg 12 – 06-51252604